Sau đó, không có khiếu nại. Sếp – uh… hết giờ rồi. Hãy nhanh chóng cho Bap ít thức ăn, nếu không anh ấy sẽ làm đi làm lại việc đó, nhưng bạn sẽ quay lại ngay. tôi có một công việc với bạn Geeta- Chú, tôi có gì tốt? Cảnh sát trưởng – Đừng hỏi quá nhiều…và đừng nói với cha của bạn rằng tôi đã gặp bạn. Tôi sẽ đi. Gita lặng lẽ rời khỏi nơi này. Mặt khác, Suresh không có bệnh nhân, chỉ có Mita ngồi đó. Nhiều dân làng đã hỏi tại sao Tiến sĩ Saab lại bắt anh ta ngồi. Vì vậy, Suresh nói rằng mẹ anh ấy đã thuê anh ấy ở đây. Sau khi mọi người rời đi, Suresh chuyển sự chú ý sang Mita.