Sau đó, tôi đánh vào mông em gái tôi và ngã một lần nữa. Trò chơi tình dục của chúng tôi kéo dài suốt đêm. Mẹ và bố đến một tháng sau đó. Nhưng cho đến lúc đó, tôi đã đánh rất nhiều vào âm hộ và mông của em gái tôi. Âm hộ của anh đã biến thành Faluda. Điều quan trọng là anh ta đã xóa sổ Sindor… và cả Mangalsutra nữa. Chuyện xảy ra như vậy vào ngày thứ 3 tôi đã nói với anh ấy trước khi hôn anh ấy, anh bạn, tôi không hiểu chudai của vợ tôi cảm thấy thế nào khi tôi đang đụ anh. Về điều này, anh ấy nói – hãy lấy cái này, anh trai tôi, Vermillion và thực hiện yêu cầu của tôi.