Tôi đang nói bởi vì tôi hơi điên. gọi cô ấy mèo. Anh ấy- bạn biết tất cả mọi thứ, ai đã nói với bạn? Và khi chúng tôi nói chuyện giữa những người bạn của mình, chúng tôi làm quen với nhau. Alpana cũng được cho biết. Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ … đừng ngại ngùng ngay bây giờ! Tôi có thể nói gì Bạn đã làm điều đó với Sona? Anh ta nói – Nababa … Hôn, uống và nhấn! Tôi – bạn không làm gì khác? nói sự thật? Ừm, người đàn ông đích thực … chỉ cần đưa ngón tay vào một lần! Tôi- Và bạn vẫn chưa ấn ngực cô ấy đúng cách. Hãy nhìn chúng thật nhỏ bé. Anh ấy-này không có cơ hội để đưa Priyanka vào …