Và lấy lưng của bạn bằng cả hai tay. Lúc này, anh rể tôi lớn tiếng đẩy ra. Con cặc của anh rể tôi Kimma đã thủng lỗ ở Bali và đi vào trong. Tôi đau đớn nói Anh rể tôi lập tức bỏ mông tôi ra sau rồi túm lấy lưng tôi và đẩy tôi lần nữa. Con cặc của anh rể xé toạc nốt mụn cóc của chị dâu và thòng xuống nốt mụn cóc. Tôi tiếp tục hét lên – Nainainaenaenaeekaro Đưa tôi ra Tôi sắp chết Đưa tôi ra ngoài. Nhưng anh rể tôi hoàn toàn không nghe. Cũng có lần đẩy thứ ba vào thì con cặc đâm thủng tử cung và đâm vào. Thanh trinh của tôi giờ đã bị rách. Tôi đã rất đau đớn.