Anh phải xem em gái phải làm gì cho anh trai của mình chứ” cô ấy nói với tôi khi cô ấy đặt đầu khấc của mình lên đầu âm đạo của cô ấy và tôi đẩy mạnh đến nỗi gần như tất cả con cặc của tôi trượt vào trong âm hộ của cô ấy. ướt đến nỗi nó biến mất.AHHHHHHHHHHH” cô ấy hét lên, nó không khó với tôi nhưng có một phần tốt khác, tôi bắt đầu đẩy cho đến khi tôi vào hết, rõ ràng từ tiếng hét mà cô ấy tạo ra cô ấy chưa bao giờ như tôi có tầm cỡ như vậy để nhét vào âm hộ của cô ấy. Cái đứa địt em biến thành con vật em nứng như điên nhưng em có vẻ thích hơn anh, em bóp vú em hay là em nhảy lên cắn cho sướng.