nhưng tôi không chắc liệu cô ấy có đang nghĩ giống như tôi đang nghĩ về cô ấy hay không, vì vậy hôm nay tôi quyết định hành động. Tôi biết mình có thể đã làm mọi thứ tồi tệ hơn nếu tôi làm vậy. Bây giờ tâm trí của tôi đã bắt đầu làm nhiều hơn nữa để đụ anh ta. Tôi không thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong các cuộc trò chuyện của tôi với anh ấy, nhưng tôi bắt đầu khen ngợi anh ấy nhiều hơn. Chà, chẳng bao lâu sau chồng cô ấy trở về và cơ hội gặp mặt lần thứ hai của chúng tôi đã kết thúc, chúng tôi đã nói chuyện bình thường trong 20 ngày và tôi nhớ rằng sinh nhật của anh ấy.