Các phong trào của chúng tôi ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Với bàn tay của mình, tôi nắm lấy cánh tay của anh ấy và cào chúng. Aaaaaaahhhgggg! Thêm nữa… đưa nó cho tôi… nữa… mạnh hơn… nữa…uuuuhhhhmmm! Giàu…giàu…nữa…nữa… cho tôi nhiều hơn… nhiều hơn nữa bên trong! Aaaaayyyyyyy… ok… ok… ok… bây giờ… giàu hơn… giàu hơn… Tôi đi đây… Tôi xong rồi… Tôi xong rồi Aaaaaahhhhgggg! Thật là một cực khoái đẹp! Thật là một điều phong phú hơn mà anh ấy đã cho tôi vào lúc đó! Sau đó, anh ấy xoay người tôi lại và đặt tôi úp mặt xuống bàn