bạn sẽ phải đụ chúng tôi khi chúng tôi muốn và tôi sẽ nói ngay với bạn rằng chúng tôi siêu nóng bỏng, vì vậy hãy bú con đĩ của tôi và tôi lại nóng bỏng….. Tôi đút mạnh vào anh ấy và anh ấy đút vào rồi rút ra nhanh chóng cho đến khi cả hai chúng tôi cùng nhau xuất tinh. Sau đó, khi chúng tôi đang nghỉ ngơi, em gái tôi nói với tôi, này, tại sao bạn không kết thúc em gái của bạn, nhìn bây giờ tôi đã cấm bạn mặc quần áo bơi trong căn hộ, bạn sẽ trở thành nô lệ tình dục của chúng tôi trong 4 ngày này đó bạn đang ở đây, bạn sẽ phải đụ chúng tôi khi chúng tôi muốn và tôi