Tôi bắt đầu bỏ tay xuống và nói – Tình chị em… để tôi kiểm tra. Tôi sợ hãi và lại đưa tay lên đầu. Anh ấy đặt tay dưới vạt áo và giật chúng vào trong vạt áo và nói – nó lỏng lẻo từ hai bên. Hãy xem bạn có ở đó không. Anh ấy nắm lấy tay mình và nói với Chaman – bạn cũng đặt nó vào và nhìn. Chaman do dự một lúc, rồi nói – đặt tay lên … Người phụ nữ mẹ này sẽ không nói gì. Mohan nói – hãy thưởng thức sữa của bạn sau… xem ngay bây giờ… nếu đó là một vết khâu lỏng lẻo. Anh ta nói với Chaman – hãy tháo dây từ phía sau, lấy áo ra và đưa nó cho tôi.