Sau đó, tôi nói – bạn đang nói về cái gì? Bạn không xấu hổ sao? Vivek – Thấy chưa, tôi biết mình đang nói gì. Bạn cũng đã thấy của tôi, có vấn đề gì với việc hiển thị cho bạn? Nếu không, chúng tôi hiểu rằng bạn đã lợi dụng sự bất lực của chúng tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra đột ngột, nên tôi nói – Tôi không lợi dụng việc ép buộc. và chọn áo phông của anh ấy. Mặc dù tôi đã mặc áo ngực, nhưng bộ ngực bự của tôi vẫn lộ ra khỏi áo ngực và nói – nhìn này. bây giờ bạn có ổn không? Vivek- Chà … bộ ngực thật. Tôi ước gì Alpana được như thế này!