Tôi cảm thấy âm hộ của cô ấy siết chặt lấy con cặc của tôi. Khi tôi cố chạm vào ngực cô ấy, cô ấy bảo tôi đừng làm vậy. Cô ấy nói – bạn chỉ cần nhắm mắt lại và tận hưởng. Hôm nay tôi mang đến cho bạn niềm hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến. Cùng với đó, cô ấy bắt đầu tăng tốc độ và con cặc của tôi bắt đầu thích thú với nó. Tôi tận hưởng từng nét của anh ấy. Cô ấy ở trên tôi trong khoảng 20 phút…nhưng bạn biết đấy…tôi có thể nhịn xuất tinh bao lâu tùy thích. Vì vậy, tôi cũng đến để thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc. Cô ấy đã xuất tinh hai lần cho đến nay.