Tôi nói – vâng dì, dì đẹp… bất cứ ai cũng sẽ yêu dì điên cuồng. Dì đã gửi một biểu tượng cảm xúc đang cười và nói – hãy nói dối đi. Tôi 39 tuổi…nhìn già. Tôi là nữ chính trong phim nào và ai sẽ yêu tôi. Tôi nói – này dì thật đấy, dì thật đẹp. Anh hỏi – em có bạn gái chưa? Vì vậy, tôi nói – không dì. Cô ấy nói – bạn đi xe Chưa ngủ à? Tôi cũng nói – vâng, tôi không ngủ được. Người dì nói đồng ý và đi ngoại tuyến. Rồi tin nhắn đến vào khoảng ba giờ ba mươi…vì đang online nên tôi trả lời rất nhanh. Cô ấy nói – này, bạn vẫn còn thức? Tôi nói – vâng … bạn vẫn còn thức? Dì nói – dạ, hôm nay không hiểu sao dì không ngủ được.