Sau một lúc, cơn đau giảm đi một chút và tôi bắt đầu giữ cô ấy và bắt đầu mút môi cô ấy. Sau đó, dương vật của anh bắt đầu di chuyển. Từ từ, anh ấy bắt đầu di chuyển nắp bên trong âm hộ của tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu và bắt đầu hôn Rajiv. Bây giờ anh ấy bắt đầu tăng áp lực. Sau khi làm như vậy một lúc, anh ấy đẩy mạnh đến nỗi con cặc của anh ấy chìm hẳn vào trong âm hộ tôi. Tôi cào lưng cô ấy và bắt đầu ném cô ấy trở lại. Nhưng lần này anh ấy nắm lấy tôi và bắt đầu di chuyển con cặc của anh ấy qua lại. Âm hộ của tôi đau, nhưng nó không dừng lại.