Tôi đã làm cho họ bữa sáng, v.v. Anh ấy đang nói chuyện với chồng tôi. Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng của chồng tôi. Anh nói – Meghna, cô chăm sóc Samdhi ji, tôi phải làm một số việc quan trọng. Tôi có thể đến vào ban đêm. Tôi nói có. Chồng tôi đi làm và tôi bắt đầu cho Samdhi ji ăn. Khi phục vụ anh ta, palu của tôi đã được gỡ bỏ và đôi mắt của Samdhi ji dán chặt vào bộ ngực đẹp của tôi. Anh ấy bắt đầu nhìn vào những bà mẹ mọng nước của tôi. Tôi đã sửa chữa Palu của mình một cách nhanh chóng. Anh cũng ngoảnh mặt đi. Nhưng bây giờ mắt nó cứ dán vào chỗ lồi ra của mẹ nó. Tôi cũng nhận thấy điều này.