Anh cảm thấy như thể cái lỗ trong âm hộ đang kéo con cặc của anh vào bên trong. Sau đó anh ta bắt đầu đẩy. Từng chút một, con cặc của anh ta cắm sâu vào âm hộ của Fiza. Với một cú thúc mạnh nữa là 2 inch trong lần đẩy đầu tiên, 4 inch trong lần đẩy thứ hai, rồi 6 inch, rồi 8 inch, và cuối cùng là 9,5 inch, anh ta nuốt trọn con cặc của mình vào âm hộ của mình trên ruộng lúa. Ngay sau đó, điện thoại của Asif bắt đầu đổ chuông – đừng giữ khoảng cách, bạn đang tiến đến đủ gần tôi và tôi sẽ vừa vặn với bạn. Một âm thanh vù vù đau đớn lớn phát ra từ miệng Feiza.