Chỉ với lý do này, cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu. Tôi hỏi anh ấy – bạn tên gì? hãy cho tôi biết tên của anh ấy và anh ấy nói – tên tôi là preet. sống ở anh ấy hỏi về tôi Tôi nói với anh ấy về bản thân mình – Tôi sẽ đến Châu Âu để học thêm. Cô rất vui khi nghe điều này. Anh ấy nói bố tôi sống ở đó cũng là người Đức. Tôi thường xuyên đến đó. Trong khi đó, cuộc trò chuyện đã trở nên khá cởi mở. Anh ta nói rõ về bản thân rằng tôi đã ly hôn, chồng và nhà chồng sách nhiễu tôi vì tiền. Bây giờ tôi sống một mình và làm việc. Câu chuyện của chúng tôi tiếp tục như vậy.